Yöneticiler için Oracle Veri Madenciliği (Oracle Data Mining)

Posted by | Ekim 24, 2011 | Data Mining | No Comments

Oracle Data Mining, işletmelerin iş süreçlerini iyileştirmek, müşteri davranışlarını daha iyi anlamak, beklenmedik fırsatları belirlemek ve sorunları gerçekleşmeden önce tahmin etmeye yardımcı olur. Doğru zamanda doğru bilgiye sahip olmak, daha bilinçli iş kararları almaya ve kritik iş sorunlarını çözmeye yardımcı olur.
Oracle Data Mining, verinizde mevcut yalnız normal bir bakışla fark edilmeyecek derecede üzeri örtülü örüntüleri belirleyerek meselenin özünü anlamaya olanak sağlar. Oracle’ın 30 yıllık yenilikçi teknoloji geçmişinden ortaya çıkan Oracle Data Mining yalnızca veri analistleriniz için değil aynı zamanda IT Departmanınız için de kolay ve hızlı cevaplar sunar.

Oracle Data Mining, Oracle Veri Tabanının gücünü bir dizi analitik tahminleme tekniği ve Oracle Data Miner grafik arayüzüyle birleştirerek veriden bilgiye geçiş sürecini kolay ve hızlı hale getirir. Oracle Veri Tabanı Enterprise versiyonunun bir seçeneğidir ve Oracle Teknolojileri kullanıcılarına uygun maliyetli üstün analitik bir platform sunar.

Daha iyi kararlar verin

Oracle Data Mining önemli iş kararlarını almada, analitik süreçleri basitleştirmede, maliyetleri ve teknik altyapıyı azaltmada elinizi güçlendirir. Ekibinizin işe derinlemesine bir bakış kazanmasını, kavramasını ve ileriyi daha rahat görmesine olanak tanır. Bunların hepsi, güçlü veri madenciliği algoritmalarının Oracle Veri Tabanı içine konulmasıyla mümkün kılınmıştır. Oracle Data Mining’in modern ve güçlü analitik teknikler koleksiyonunu kullanarak bir çok iş problemini çözebilirsiniz.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi doğru zamanda doğru bilgiye sahip olmak daha iyi kararlar alabilmek için anahtar faktördür. Oracle Data Mining ile birlikte veri, modeller ve sonuçlar Oracle Veri Tabanın içerisinde barındırılır, bu sayede bu kaynakları kullanan raporlar ve uygulamalar kurum içerisindeki kullanıcılarına süratle ulaştırılır ve kurum daha nitelikli bir karar verme sürecine sahip olur.

Sahip olduğunuz veriyi kullanarak daha fazla değer üretin

Veri toplamak ve muhafaza etmek hem insan hem de makine kaynakları açısından pahalıdır. Verinin boş bir şekilde veri tabanı yada veri ambarında yaşlanmasına izin vermeyin. Verinizi kullanarak bilgiye ulaşın, örüntüleri açığa çıkarın ve müşterilerinizin gelecek ne yapmaya meyilli olduklarını tahmin edin.

Veriyi bilgiye dönüştürmek için gerekli geleneksel süreçleri elimine edebilirsiniz. Oracle Data Mining bilgi gecikme zamanını azaltarak analitik süreçlerin daha düzenli ve verimli çalışmasını sağlar. Oracle Veri Tabanını elinizin altındaki değerli ve aksiyon alınabilir yeni bilgi kaynağına dönüştürür.

Tek ve güvenli bir bilgi ortamına sahip olarak veri karışıklığından kurtulabilirsiniz. Verileriniz veri tabanı dışına çıkmadığı için veri tabanının güvenlik ve denetim seçeneklerini kullanarak verinizin nerede olduğunu ve kimlerin erişebildiğini bilebilirsiniz, sonuç olarak kurumsal denetim prosedürleriyle daha kolay uyum sağlanabilir.

Sahip olmanın toplam maliyetini düşürün

Gereksiz veri ve bu veriye bağlı donanım, yazılım, personel ve potansiyel tutarsızlıkların getireceği maliyetlerden kurtularak tasarruf edebilirsiniz. Özel donanım, yazlım ortamları ve geleneksel istatistik departmanları üzerindeki bağımlılığınızı azaltabilirsiniz. DBAler ve IT çalışanları mevcut becerilerini kullanarak veri tabanındaki analitik ortamları yönetebilecekleri için eğitim maliyetlerini azaltabilirsiniz ve aynı zamanda Oracle’ın ölçeklenebilen teknolojileri siz büyüdükçe büyüyebilir.

Daha fazla bilgi için: http://www.oracle.com/technetwork/database/options/odm/index.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.