Çokuluslu üretim şirketi Wittur, merkezi veriambarı projesi için Oracle teknolojilerini tercih etti

Wittur, Oracle İş Ortağı Kora’nın, Oracle teknolojileriyle geliştirdiği veriambarı ve global iş zekası çözümünü hayata geçirerek verimliliğini artırdı. Kuruluşun İtalya, Almanya, İspanya, Avusturya ve Türkiye’deki yapılanmaları kapsamında, her bir ülkede yerel birer veriambarı ve iş zekası sistemi kuruldu. Ayrıca, İtalya’da kurulan merkezi sunucuya da tüm ülkelerden veri akışı sağlanarak, global iş zekası sistemi üzerinden merkezi olarak raporların alınması sağlandı.

Kuruluşunuz ve BT altyapınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

witturgorsel1CIRO BERTINELLI: Wittur Holding, dünyanın en büyük asansör aksam üreticisidir ve 4 kıtada 21 ülkede faaliyet göstermektedir. Üretimini ise 8 ülkedeki 9 fabrikayla gerçekleştirmektedir. Yaygın satış ve üretim ağıyla, çokuluslu şirketlerin yanı sıra asansör montajı yapan ve servis hizmeti veren küçük ve orta ölçekteki firmalara da ürün sağlamaktadır. Geniş ürün yelpazesi ve uluslararası standartlara uygun üretimi ile, her segmentten müşterinin taleplerini karşılayabildiği gibi, sektöre de yön veren bir konumdadır. En yakın rakibinin yaklaşık üç misli cirosu olmasına rağmen, BT giderleri, üretici firmalar ortalamasının (Gartner raporları ve diğer bağımsız danışman değerlendirmelerine göre) üçte biri kadardır. Bu rakamlardan, Wittur’un teknolojiye yaptığı yatırımları titizlikle değerlendirdiği anlaşılmalıdır. Wittur, yaklaşık 2 bin çalışanına, 2006 yılından beri iyileştirmeye ve yaymaya çalıştığı teknoloji altyapısıyla yeni yollar açmaktadır. Fabrikalar arasında kurulu Wittur ağına satış şirketlerinin de katılarak teknik olanaklardan faydalanması sağlanmaktadır. VPN üzerinden sağlanan güvenli ve çevrimiçi mesajlaşma ve haberleşme araçlarıyla, kurumiçi bilgi paylaşımı artmaktadır. Kullanılan ortak uygulamalar, grubun çokuluslu ve çokkonumlu yapısına uygun çözümler içermekte olup, bu çözümler sayesinde, grup şirketleri, adeta tek bir şirket gibi yapılanmaktadır.

Proje öncesi ihtiyaçlarınız nelerdi, hangi beklentiler doğrultusunda böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdiniz?

CIRO BERTINELLI: İş zekası gereksinimleri kurumsal düzeyde henüz ele alınmamıştı. Tüm şirketler gereksinimlerini farklı şekillerde karşılamaktaydı. Wittur Almanya (Wittur Holding GmbH), Holding’e gelen verilerin konsolidasyon ve raporlamasını Hyperion ile birlikte başka bir raporlama aracıyla yaparken, Wittur İtalya (Wittur S.p.A.) analizlerini farklı bir raporlama aracı üzerinden yapmaktaydı. Wittur Türkiye (Wittur Asansör Ltd.) ise Oracle BI’ın bir önceki sürümü Discoverer’ı kullanıyordu ve burada da bazı geliştirmelere ihtiyaç vardı. Grupta kullanılan diğer çözümler de arayüz ve veriambarını birlikte içeren çözümler değildi. Bu da kullanıcı ve BT tarafında gereksiz işyükü oluşturmaktaydı. Tüm şirketler aysonu/yılsonu verilerini Holding’e bildirmek için bir web arayüzüne Excel’den veri aktarıyordu ve bu, gereksiz bir işyükü oluşturuyordu. Verilerin Holding yönetimine ay sonunda sunulması ise şirketin karar alma sürelerini uzatıyordu. Wittur Türkiye’deki çözümün iyileştirilmesi için yapılan pilot çalışma, kapsamı genişletilerek Wittur İtalya ile birlikte yürütüldü ve analizler için iki şirketin test verileri kullanıldı. Bu üç günlük çalışma, neler yapılabileceği konusunda hepimizi umutlandırdı ve kurumsal bir iş zekası uygulamasının gerekliliğine olan inancımızı sağlamlaştırdı.

Çözüm süreci nasıl yaşandı?

witturgorsel2EBRU GADİŞ: İş zekası gereksinimi netleştikten sonra, hem mevcut BT altyapısına ve iş gereklerine en uygun, hem de toplam maliyeti kabul edilebilir bir çözüm arayışına girildi. İstenen temel ve kritik özellikler ile öncelikler belirlendi. Wittur’a özel gereksinimler yanında, meta veri yönetimi, geliştirme, iş akışı, raporlama, gösterge paneli (dashboard), anlık sorgular, ERP ve ofis uygulamaları uyumu, ileri düzey görsellik, analiz gibi yetenekler de ayrıca değerlendirildi. Bu konuda Wittur’a çözüm sunabilecek uluslararası firmalarla bağlantı kuruldu. Onların ürünleriyle ilgili deneme yapıldı, deneme yapılamayan çözümler için danışman ya da satıcı firmalardan gelen veriler kullanıldı.

Hangi Oracle teknolojilerini kullandınız ve neden Oracle teknolojilerinden yana karar kıldınız?

EBRU GADİŞ: İş zekası uygulaması için yapılan detaylı karşılaştırmalar ve alınan teklifler sonrasında, farklı çözümlerin önceden belirlenmiş kıstaslara uygunluğu detaylı olarak tekrar analiz edildi ve Oracle BI Enterprise çözümü uygun görüldü. Oracle Discoverer’ın Wittur Türkiye’de kullanımı sırasında edinilen tecrübeler de bu kararda önemli rol oynadı. Oluşan karar doğrultusunda, merkezi sunucuda Oracle BI Enterprise, yerel sunucularda Oracle BI Standard Edition One ve tüm Wittur Grup sunucularında veriambarı için Oracle DB 11g Standard kullanıldı. Yerel sunucularda operasyonel sistemlerden veri toplamak için ETL’de Oracle Warehouse Builder (OWB) kullanılırken, merkezi sunucuda yerel sistemlerden veri toplamak için bir ELT aracı olan Oracle Data Integrator (ODI) kullanıldı. Ayrıca, bütçe verilerinin basitçe girilebildiği ve satış şirketlerinin aysonu verilerini girebilecekleri ufak bir uygulama da APEX (HTMLDB) üzerinde geliştirildi. İş zekası çözümleri konusundaki deneyimleri, aldığımız çok iyi referanslar, pilot çalışmalar sırasında gözlenen yetkinlikleri ve bu dönemde Wittur beklentileri konusunda geliştirmiş oldukları duyarlıkları nedeniyle, global projenin danışmanlık ve kurulumu için Kora ve Oracle teknolojileriyle çalışmayı seçtik.

Projeyi hangi fazlarda yürüttünüz, beklentileriniz neler ve şu ana kadar ne gibi faydalar ve kazanımlar elde edildi?

CIRO BERTINELLI: İş zekası uygulaması, Wittur’da temel olarak iki ayrı faz halinde tasarlandı. Birinci faz, sadece yöneticilerin yetkileri dahilinde görebildiği bir çeşit raporlama sistemiydi. Bu fazda daha çok “Ne olmuş” bilgisi irdelenerek, operasyonel sistemlerde ve süreçlerde iyileşme bekleniyor ve 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. İkinci faz ise “Neden böyle olmuş”, “Önümüzdeki günlerde ne olabilir” analizlerinin yapılacağı bir aşama ve 2010 yılında bu analizlerin başlayabileceğini düşünüyoruz. İleri düzey analizlerin yapılacağı bu fazın, Wittur yönetimine önemli bir karar destek aracı olmasını bekliyoruz. İş zekası, inanılmaz bir araç. Elinizde kullanabileceğiniz bir veri varsa, o veriyle istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Raporlarda ne görmek istediğinizi biliyorsanız, bu bilgiyi nereden edinebileceğinizi bilen bir çalışanınız ya da danışmanınız varsa, gerisi, konusunda yetkin bir çözüm ortağı bulmanıza kalıyor.

EBRU GADİŞ: Proje, satış raporlamalarıyla başladı. Satınalma, üretim ve finans gibi diğer fonksiyonlar da kendi global raporlamalarını benzer şekilde yapabilmek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu arada firmaların yerel raporlamaları hazırlanıyor. Raporlamaların yerel firmalara yayılmasıyla birlikte kullanıcılardan gelen istekler de değişiyor. Örneğin, birinci faz, Discoverer uygulaması için Wittur Türkiye’de tamamlanmış olduğundan, mevcut raporlara ekler, daha derin analizler ve projeksiyonlar isteniyor.

KENAN PAMUK: Wittur proje ekibi, kuruluşun süreçlerini ve işleyişini çok iyi bilen bilgi işlem çalışanlarından oluşuyordu ve projenin başarıyla yürütülmesinde bunun çok faydası oldu. Ekibin tüm çalışmalara en başından dahil olması, proje çalışmaları sırasında almış oldukları uygulamalı eğitim ile, Wittur Holding içinde bir yetkinlik grubu oluşturuldu. İşleyiş değişikliklerini iş zekası uygulamasına aktarabilecek, grubun diğer firmalarına destek verebilecek, birbirlerini yedekleyebilecek böyle bir ekibin varlığı projenin önemli kazanımlarından biri oldu diye düşünüyoruz.

EBRU GADİŞ: Böyle bir projenin sonucu olarak, şirketinizde üretilen tüm veriler, olası sapmalar ve işleyiş değişiklikleri hakkında daha fazla şey bilir hale geliyorsunuz. Şirketteki bilgi akışı konusunda duyarlıkları olan kişiler olmamıza rağmen, proje sırasında salt veri örüntüsünden yola çıkarak, işleyiş değişikliklerini, kullanıcıların işleyişle getirdikleri iyileştirmeleri öğrendiğimiz zamanlar oldu. Yöneticilerin sadece sonuçlarını kullandığı, işlem yapmadığı operasyonel sistemlerden çıkan verilerin, kendilerine anlaşılabilir raporlar olarak görünmesi sonrasında, hataların azaldığı, verilerin temizlendiği ve yalınlaştığı bir operasyonel sisteme ulaşıyorsunuz. Wittur Türkiye, Discoverer ile bu dinamizmi seneler öncesinde yakalamıştı. Şimdi bu projede verileri raporlanan tüm Wittur şirketleri daha dinamik ve verimli bir sürece girmiş oluyor.

Müşteri memnuniyetinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

EBRU GADİŞ: Proje, 21 ülkedeki tüm Wittur şirketlerine çözüm sağlamak durumundaydı; ama, bunun için yeterli altyapı tam anlamıyla yoktu. Tüm Wittur şirketleri tek bir Wittur ağı üzerinde değildi. Wittur ağı üzerinde olanların bir kısmında ise gerekli veri aktarımları için yeterli bant genişliği mevcut değildi. Diğer taraftan ise coğrafi koşullar nedeniyle bağlantı kalitesi çok iyi olmayan şirketler de bu başlangıç projesine dahil olmak zorundaydı.

Bu şartlar altında oluşturulması gereken mimari ve fazlar, Sayın Bertinelli tarafından önceden dikkatle tasarlanmıştı. Oracle BI Enterprise’ın bu mimariyle örtüşen çözümler sunması, Kora’nın bu konulardaki deneyimiyle birleşince, ortaya çıkan proje, teknik açıdan çok başarılı oldu. Raporlama ve veriambarı kısmında “Sürükle ve bırak” ile başlayan pek çok kullanım kolaylığı ve esnekliği mevcut. Aktif grafikler de kullanıcı deneyimini pekiştiriyor. Veriambarı tarafında sağlanan görsel uygulamalarla, tamamen veritabanı üzerinde çalışmaktan, daha yönetilebilir bir yapıya kavuşmuş oluyorsunuz. Sonuç olarak, bu projede Oracle teknolojileri ve Kora ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz.

CIRO BERTINELLI: Kurulumlar ve veriambarı yapılanmaları, Wittur S.p.A.’da oluşturulan çalışma ortamında, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya ve Türkiye’den katılan Wittur çalışanları ve Kora ekibi ile, üç haftalık bir sürede gerçekleştirildi. Bu sürede, hem Wittur ekibinin uygulamalı eğitimi gerçekleşti, hem de bu beş ülkenin verilerinin ne şekilde toplanacağı belirlendi. Rapor ve gösterge paneli tasarımları, Kora ekibince Wittur Türkiye’de gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmalarda, Kora ekibi, gerçekten eşine az rastlanır bir iş disiplini ve profesyonellik sergiledi. Bu çalışmalar sonucunda bugün, Almanya, Avusturya, Çin, İspanya, İtalya ve Türkiye’den gelen veriler, bilgi işlem bölümlerinin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan her sabah güncelleniyor ve yöneticilerin kullanımına sunuluyor.

“Kora’nın geniş bilgi birikimi ve tecrübesi ile sunulan Oracle Business Intelligence çözümünün, Wittur bünyesinde 21 farklı ülkede kullanılacak olması, projeyi bizim için farklı kılıyor. Bu ülkelerin tamamında, tüm danışmanlık hizmetlerinin Türkiye’deki bir iş ortağımız üzerinden verilmesinden gurur duyuyoruz.”
ERSOY BAYRAKTAR, Oracle Teknoloji Satış Yöneticisi

PROJEDE KULLANILAN ORACLE TEKNOLOJİLERİ

WITTUR HAKKINDA
Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa, Asya ve Latin Amerika’nın değişik ülkelerinde üretim ve satış birimlerine sahip olan Wittur, her türlü asansör aksamı üretmektedir. Farklı ülkelerde farklı ERP sistemleri ve raporlama araçları kullanan Wittur, raporlama konusunda standartların olmaması, her ülkedeki şirketin farklı yapıda rapor alması ve raporların ancak ay sonunda konsolide edilmesi sıkıntısını yaşıyordu. Ayrıca, bütçe bilgilerinin merkezi bir sisteme girilmesi ve iş zekası raporlama sistemiyle gerçek değerlerle kıyaslanarak raporlanması ihtiyacı vardı. Wittur’un bütçeleme, raporlama ve iş zekası gereksinimleri için Kora ve Oracle bir çözüm oluşturdu. Bu çözüm, pilot ülkeler olan Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya ve Türkiye için hayata geçirildi.