Erpiliç, Kora ve Oracle ile akıllı raporlara kavuştu

Kora, Türkiye’nin en büyük üçüncü beyaz et üreticisi Erpiliç’in kurumsal kaynak planlaması (ERP) alanında ihtiyacı olan raporları, Oracle’ın iş zekası çözümlerini kullanarak sağladı. Erpiliç Finans Müdür Yardımcısı M. Uğur İlter, Erpiliç Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Sedat Karar, Kora Satış ve Pazarlama Yöneticisi ve Fonksiyonel Danışmanı Gonca Soysal, Kora Proje Yöneticisi Kenan Pamuk, Kora OBI ve Apex Danışmanı Selim Tanrısever ve Oracle Türkiye Teknoloji Satış Yöneticisi Murat Peker ile projenin ayrıntılarını konuştuk.

Erpiliç hakkında bilgi alabilir miyiz?

M. UĞUR İLTER: 1969 yılında Ali Ericek tarafından kurulan Erpiliç, 1600 çalışanı, 1200 üreticisi, 70 ana bayii, damızlık tesisleri, kuluçka tesisleri, yem fabrikaları, Bolu ve Göynük kesimhaneleri ile günde 250 bin adet kesim kapasitesi olan, Türkiye’nin en büyük üçüncü beyaz et üreticisi. Beyaz et üretiminin yanında, Eryem markasıyla tavuk yemi üretimi de yapıyoruz. Yüksek teknoloji kullanarak ürettiğimiz hazır paketlenmiş yiyeceklerle, marka bilinirliğimizi ve pazar payımızı artırmış durumdayız.

Erpiliç’in Bilişim Teknolojileri (BT) vizyonu nedir?

SEDAT KARAR: Vizyonumuz, ileri teknolojiyi kullanarak, çalışanların işlerini kolaylaştıracak, onlara modern çağın gereksinimlerine göre iş yapma modelleri oluşturacak, iş ortağı olarak güven duyabilecekleri uluslararası teknoloji firmaları ve onların desteğini garantiledikleri ürünler ile çalışmaktır.

 Projeye hangi ihtiyaçlarınıza çözüm bulmak için başladınız?

erpilic-gorsel3M. UĞUR İLTER: ERP sistemimizde toplanan verilerin sonuçlarının raporlanması konusunda ciddi problemler yaşanıyordu. Nakit akışından bütçelemeye kadar bütün finansal iş süreçlerinin iyileştirilmesine ihtiyaç duyuluyordu. İlk çıkış noktamız bu oldu. Sonrasında pazarlama, satış ve depo bilgilerinin de tek bir yerden raporlanması ve verilerin analiz ihtiyacı oluştu. Sonuç olarak, Kurumsal Performans Yönetimi ve Analiz Portalı’nı Kora ile oluşturmayı ve tamamlamayı hedefledik.

Kora ve Oracle size hangi teknolojileri sundu?

SEDAT KARAR: Daha önce ERP sistemimizden ve farklı bir MIS raporlama aracıyla raporlama yapıyorduk. Analizlerimizi de bu raporlamanın sonuçlarına göre yapmaya çalışıyorduk. Kora, Oracle’ın teknoloji ürün ailesinden olan Oracle veriambarı, Oracle iş zekası ürünlerini ve web üzerinden yazılım geliştirme aracı olan APEX (HTMLDB) ürününü bize önerdi. Bu ürünleri incelediğimizde, firmamızın talepleriyle bire bir örtüştüğünü ve kullanım kolaylıkları açısından da son kullanıcılarımızın rahatça kullanabilecekleri ürünler olduklarını gördük ve projemize bu ürünlerle başladık. Faydalandığımız ürün ve hizmetler ise Oracle BI Suite, Oracle Veriambarı 10g (DWH), Oracle Application Express (APEX) ve Oracle OWB (ETL) idi.

İş zekası size neler sağladı?

M. UĞUR İLTER: Öncelikli olarak vizyoner değişim süreci yaşandı. İş Süreç Takibi ile operasyonel kararlar değiştirildi, iş akışları yeniden düzenlendi. Kurumsal kültürün yaygınlaşması ve bilgi paylaşımlamasına doğru hızlı bir süreç başlatıldı. Nakit Akışı Dengesi, Müşteri Risk Değerlendirmesi ve Finansal Süreç Takibi yetenekleri kazandırıldı. ERP verilerine anlık olarak ulaşma ve alınan kararları hızla hayata geçirme becerileri artırıldı.

Gelişim aşamasını anlatır mısınız?

M. UĞUR İLTER: Finans portalı 3 ayda tamamlandı. Ancak, kurum içinde yaygın kullanımının benimsenmesi 2008’in başına kadar devam etti. Satış portalının da büyük bir bölümü tamamlandı. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Projenin gelişme aşamalarından kısaca bahsedecek olursak, Kora ve Erpiliç proje ekiplerinin oluşturulması, projenin fazlara bölünerek yol haritası çıkarılması, ilgili fazlarla ilgili çalışma grupları oluşturularak analiz toplantıları yapılması, ERP sisteminden alınmak istenilen verilerin tablolar bazında dokümante edilerek Kora danışmanlarıyla paylaşılması ve istenilen analiz ve raporların dizayn çalışmaları, test ve kullanıma geçirilişi olarak özetleyebiliriz.

Aldığınız sonuçlar nelerdi?

M. UĞUR İLTER: ERP sistemimizden alamadığımız raporları alabiliyor olduk. Eskiden Excel ile yapmaya çalıştığımız birtakım çalışmalardan elde ettiğimiz farklı sonuçlar, Oracle iş zekası ürünleriyle aldığımız raporlarla standart ve tutarlı bir hale geldi. İş akışlarımız yeniden düzenlendi. Nakit akışı, bütçeleme ve müşteri risk değerlendirmelerimiz daha sağlıklı ve kolay yapılmaya başlandı. Hedeflerimizin yüzde 90’ına ulaşmış bulunuyoruz. Geriye kalan yüzde 10’luk kısım için iş ortağımız Kora ile çalışmalarımız sürüyor.

Kora’yı seçmenizin nedeni neydi?

M. UĞUR İLTER: Vizyonu, müşteriye yaklaşımı, bilgisi ve iş tecrübesi nedeniyle iş ortağı olarak Kora’yı seçtik.

Erpiliç olarak neden Oracle’ı tercih ettiniz?

SEDAT KARAR: Teknolojinin lokomotifi olması, ürün zenginliği, ürünlerinin yeni teknolojileri desteklemesi, her türlü veri kaynağından veri okuyabiliyor olması, basit ve kullanışlı arayüzleri, kullanım kolaylığı ve fiyat uygunluğu nedeniyle Oracle’ı seçtik.

Sayın Soysal, iş zekası neden önemli?

GONCA SOYSAL: Firmaların ihtiyaçları doğrultusunda birçok madde sayılabilir. Bildiğiniz gibi, iş ihtiyaçları sektörden sektöre önemli farklılıklar gösterir. Kora olarak düşüncemiz, verimli ve kârlı olmak isteyen her işletmenin bir iş zekası çözümüne ihtiyacı olduğu yönünde. Erpiliç firmasında kurumsal kültürün yaygınlaşması, bilginin doğru ve hızlı bir şekilde paylaşılması, verilerin kolay ve doğru sonuçlarla raporlanabilir olması açısından iş zekası çözümüne ihtiyacı vardı. Biz bunu gerçekleştirdik.

İş zekası çözümlerinin doğru uygulanması için neler gerekli?

GONCA SOYSAL: Şirketler, kurumsal yapılarına uygun, kullanımı kolay, çok dilde kullanım seçeneği sunan, uygun maliyetteki ürünü seçmek kadar, seçilen ürünün iş süreçlerine uyumunu da göz önünde bulundurmalı. Doğru çözüm ortağıyla çalışmak, yapılan yatırıma olan güveni artıracaktır. Bu projeler, stratejik projeler ve şirketiçi başarıları, üst yönetimlerin desteği ve inancı ile mümkün olur. Projeye başlarken operasyonel verilerin temiz olması, projeden beklenilen faydanın net olarak ortaya konulması ve proje çerçevesinin iyi belirlenmesi, süreçleri kısaltacak ve projenin başarıya ulaşmasında önemli rol oynayacak etkenlerdir.

Erpiliç’in ihtiyaçlarını nasıl belirlediniz?

GONCA SOYSAL: ERP sisteminde toplanan verilerin sonuçlarının raporlanması konusunda ciddi problemler yaşanıyordu. Nakit akışından bütçelemeye kadar bütün finansal iş süreçlerinin iyileştirilmesine ihtiyaç duyuluyordu. Bize Erpiliç yöneticileri tarafından iletilen bu ihtiyaçları gruplayarak proje fazlarını belirledik ve işe başladık.

Projenin kapsamından bahseder misiniz?

KENAN PAMUK: Erpiliç’te, iş süreçlerinin yenilikçi bir yaklaşımla iyilerpilic-gorsel4eştirilmesi, ERP sonuçlarının kolay ve anlaşılır bir şekilde raporlanması ve analiz edilebilmesi, raporların sağlıklı sonuçlarla yetki dahilinde kurum içinde yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilir olması hedeflendi. İş zekası projesi fazlar halinde ele alınarak, projenin ilk fazı olan Finansal Analiz Portalı tamamlandı. Kurum içinde kullanımı yaygınlaştırıp olumlu sonuçlar alınmaya başlandıktan sonra projenin diğer fazlarına geçildi. Proje sonunda gelinmek istenen nokta, Erpiliç Kurumsal Performans Yönetimi ve Analiz Portalı’nın işleyiş kazanması.

Sunduğunuz çözümün teknik özelliklerinden bahseder misiniz?

SELİM TANRISEVER: Erpiliç iş zekası ve APEX projesinde, Oracle veriambarına, Erpiliç ERP sisteminin veritabanı olan Progress’den veri aktarımı yapılıyor. Veriler, müşterinin talebi doğrultusunda belirlenen sürelerde (şimdilik bu süre 10 dakika) güncelleniyor ve APEX ile yazılım uzmanlarımız tarafından geliştirilen giriş ön yüzlerinden planlama verileri giriliyor. ERP’den okunan ve APEX’ten girişi yapılan veriler Oracle veriambarında toplanıyor. Toplanan bu veriler, iş zekası uzman danışmanlarımız tarafından geliştirilen iş modellerinde Oracle BI Server’ından raporlanabilir ve analiz edilebilir hale getiriliyor. Erpiliç projesinde, bugüne kadar, APEX üzerinde finans, satış ve üretim konularında özel uygulamalar geliştirildi.

Neden Oracle?

GONCA SOYSAL: Yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki Oracle, iş zekası ürünleri konusunda tartışılmaz en iyi platform ve çözümleri üretiyor. İş zekası çözümlerinde yetkin olan firmamız, arkasına Oracle iş zekası ürünlerini ve Oracle desteğini alarak müşterilerinin her türlü iş taleplerini karşılayabiliyor.

Bu projeyi benzeri çözümlerden ayıran fark nedir?

KENAN PAMUK: Öncelikle Oracle’ın uçtan uca çözüm sunan ürünleriyle Kora’nın iş zekası ve veriambarı yetkinliğini birleştirerek Erpiliç projesinde çok hızlı sonuca ulaştık. Kullanılan ürünün arkasındaki Oracle desteği, yolumuza çıkan engellerin aşılmasında çok önemli bir etken oldu.

Sayın Peker, Erpiliç’e sunduğunuz çözümün diğer uygulamalardan ne gibi farklılıkları bulunuyor?

MURAT PEKER: Biz Erpiliç’e Oracle’ın teknolojik yazılım katmanlarını sağladık. Erpiliç’in mevcut veritabanından çekilen veriler, Oracle veriambarında toplanıyor ve Oracle iş zekası ürünü kullanılarak, bu veriler, Erpiliç kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre modelleniyor. Oracle iş zekasının bir parçası olan Oracle iş zekası gösterge paneli aracılığıyla, her kullanıcıya özel web arayüzleri oluşturuluyor ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu standart raporlar bu arayüzden sunuluyor. Kullanıcılar, isterlerse, bu gösterge panelinden ayrıca kendi raporlarını kendileri oluşturabiliyorlar. Bunun için hiçbir şekilde kodlama yapmalarına gerek yok. Oracle iş zekası, her kullanıcının yetkileri çerçevesinde görmesi gereken bilgileri kullanıcının web arayüzünde yayınlıyor ve kullanıcı, bu bilgileri seçerek kişisel raporlarını istediği formatta (grafik, çapraz tablo, normal tablo gibi) oluşturabiliyor.

Projeyle Erpiliç nasıl bir rekabet avantajı yakalayacak?

MURAT PEKER: Günümüz rekabet koşullarında kurum ve kuruluşların en önemli silahı, rekabetin koşullarına göre hızlı, doğru ve etkin şekilde kararlar alabilmesidir. Bu sayede firmalar, o andaki koşullara göre hızlı ve doğru manevralar yapabilme olanağını elde ediyor ve en kısa yoldan hedefe ulaşabiliyor. Oracle iş zekası, kullanıcılara yönelik basit ve etkili arayüzlerle hızlı, doğru ve etkili karar verebilme yeteneğini kurum ve kuruluşlara kazandırıyor. Erpiliç de Oracle iş zekasının sunduğu bu avantajlarla rekabet gücünü, ciddi anlamda yükseltti.

Oracle iş zekası, hangi teknolojiler üzerinde çalışıyor ve gelecek trendleri neler olacak?

MURAT PEKER: Oracle iş zekası ürünü, herhangi bir veri kaynağına bağımlı değil. Günümüzde bilinen her türlü veritabanı ve ERP uygulaması ile entegre çalışabiliyor. Dolayısıyla, müşterimizin Oracle iş zekası çözümü alması için ayrıca bir yatırım yapması gerekmiyor. Ayrıca, Oracle iş zekası, bir veya birkaç veri kaynağından verileri toplayabiliyor ve bunları konsolide ederek tek bir arayüzden kullanıcıya görsel ve grafiksel arayüzü yüksek raporlar üretebiliyor. Oracle iş zekası, gelecekte özellikle finans tarafındaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştiriliyor. Finans tarafında güçlü bir raporlama aracı olan Hyperion’un da Oracle bünyesine katılmasıyla, Oracle, finans sektörüne yönelik çözümlerini kuvvetlendirdi. Şu anda Oracle Hyperion ürünleri, Oracle iş zekasıyla entegre çalışabiliyor.

ERPİLİÇ HAKKINDA

Tüketicilere en kaliteli ürünleri sunarak dünyanın sayılı piliç üreticileri arasına girmeyi hedefleyen Erpiliç, 1969 yılında başladığı faaliyetlerine, 1600 çalışan, 1200 üretici ve 70 bayi ile devam ediyor. Erpiliç, kendine özgü yeni ürünler geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Kalite belgeli tesisleriyle pazarını geliştirmeyi hedefleyen, sürekli teknolojiye ve insana yatırım yaparak kalite anlayışından vazgeçmeyen Erpiliç, entegre üretim tesisleriyle Avrupa standartlarında kalite ve lezzeti bir arada sunuyor.