Tam, Açık ve Yönetilebilir Portal (Çalışma) Platformu

Oracle WebCenter Suite 11g ile çalışma ortamı, Kompleks dünyada çalışanlarınızın bilgiyi paylaşması ve bilgi üretmesini sağlayan bir arayüz sağlamaktadır.Hızla data üretilen günümüzde çalışanlarınızın müşterilerinizle ve bayilerinizle bağlantı kurmasını, iş süreçlerine dahil olmalarını ve uygulamaları daha verimli ve bir arada kullanmalarını sağlayan platformdur.

Müşterileriniz, çalışanlarınız, proje takımlarınız, bayileriniz ile kuracağınız iletişimin verimli, gelişen, yaratıcı ve paylaşılabilir olması son derece önemlidir. Webcenter Suite ile çalışanlar, bayiler, müşteriler arasında iletişim kurmak, bu bağlantıyı kurarken iş süreci tanımları ve mevcut uygulamalarınıza bilgi aktarmak mümkündür.

Webcenter Suite size ideal bir çalışma ortamı sunmaktadır. Bu çalışma ortamı portal, sosyal kominite dinamik web sayfaları ve uygulamalarınızı içermektedir. Bu ortam hızlı ve güvenli bir şekilde bilgiye erişmeyi hızlı karar almayı ve bu kararlarınızı aynı anda uygulayabilmeyi sağlar.

Bilginin kontrolü şirketiniz için kritik ve rekabeti sağlayıcı öneme sahiptir. Günümüzde birden çok uygulamaya sahip şirketler bu uygulamaları ve bilgileri tek bir ortamda sunmayı hedeflemelidir. Sunumu birbiriyle entegre ve her bir operasyonu ile senkron halde çalışır hale getirmelidir. Ek olarak bu yapı kurulduğunda takip ettiğiniz işlerin maliyetleri düşecek, verimliliğiniz artacaktır.

Ürettiğiniz bilginin niteliği ve niceliği, iş yapış şekliniz, organizasyon yapınız değişse bile hızlıca bu ortama adapte olabilir ve çok hızlı hayata geçirilebiliriz.

Özetle Oracle Webcenter Suite 11g işinizi yaparken size ve çalışanlarınıza, verileriniz, dökümanlarınız arasında bağlantı kurulmasını, içerdiği karar destek sistemi ile anlık karar almanızı sağlayan online bir web ortamıdır.