Oracle Key Vault (OKV)

Posted by | Ağustos 26, 2014 | Security | No Comments

Merkezi Şifreleme Anahtarları Yönetimi

İş dünyasında kişilere ilişkin özel bilgilerin, sağlık kayıtlarının, finansal bilgilerin saklanması için değişik sistemler, veri türleri bulunmaktadır ve bu kiritik verilerin korunmasına ilişkin ihtiyaç giderek artmaktadır. Korunması gereken verinin artışına parallel olarak şifrelenmesi için kullanılan anahtar sayıları da doğru orantılı olarak artmaktadır. Gerek bu artış ve gerekse dağıtık yapıda olmaları yönetimini giderek daha da zorlaştırmaktadır.

Oracle kurumsal verilerin korunması adına kullanılan anahtarların merkezi bir yerde saklanması, yönetilmesi ve güvenliklerinin sağlanması adına Oracle Key Vault (OKV) isimli yeni ürünü tanıttı. OKV, işletmelere anahtarların yönetimi,değiştirilmesi, erişimi ve imhası konularında yasal gereklilikleri ve endüstri standartlarını karşılama noktasında yardımcı olmayı hedeflemektedir.

8

OKV bir merkezi yönetim platformudur. Audit Vault Database Firewall ürününde olduğu gibi işletim sistemi, veritabanı, Oracle Key Vault yazılımı ve ilişkili diğer yapıları içeren, kendi kendine ve bağımızı kurulan bir yapı olarak gelmektedir. Yazılıma erişmek için

1-      Oracle Software Delivery Cloud’a (edelivery.oracle.com) giriş yapın.

2-      Product Pack bölümünde Oracle Database seçin.

3-      Platform bölümünde Linux x86-64 seçin

4-      Oracle Key Vault (12.1.0.0.0) Media Pack for Linux x86-64 ürününü indirin.

Sistem anahtar yönetim işletleri ve anahtarlara ait yaşam döngüsüne ait denetim kayıtlarını tutar, raporlar ve uyarı mekanizmaları yardımıyla proaktif  bir yönetim altyapısı sağlar.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

http://www.oracle.com/us/products/database/security/key-vault/overview/index.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.