Oracle Endeca – Yeni Nesil İş Zekası

Posted by | Şubat 13, 2012 | Endeca | No Comments

Oracle Endeca -Dinamik İş Zekası

Sektörde yeni yeni adı geçmeye başlayan Big Data, aslında her zaman hayatımızın içinde olan bir konu. Veriambarı ve ODS’ den ayrılan tarafı ise verinin üretilme hızı ve çeşitliliği. Sosyal Medya’ dan akan çok çeşitli içeriklere sahip verilerin saklanıp-kullanılabilmesi  yine büyük hacimli donanımsal ihtiyaçları da gündeme getirmiştir. Bu büyük verinin yorumlanması ve karar vericiler için anlamlı sonuçlar çıkartılabilmesi , verinin databaseler içine extact edilerek işlenmesi oldukça büyük bir efor olmakta ve bu eforun sonucunda, iş birimleri tarafından ihtiyaç duyulan bilgiye, zamanında ve hızlı erişimi zorlaştırmaktadır.

Diğer bir konu İş Zekası (BI)  ürünleri ile analiz ve raporlama yapanlar için sorunlar oluşmaya başlamıştır. İş Zekası uzmanları ve yöneticileri için, iş birimlerinden gelen  iş  fırsatlarını ve fırsatları tetikleyen KPI’ ların neler olabileceğinin tesbiti noktalarında  sıkıntı yaşamaya başlamışlardır. Bu tanımları yapmak uzun soluklu çalışmalara neden olmakta ancak iş dinamikleri hızlı değiştiğinden sonuç almak zorlaşmaktadır.

Endeca bu geliştirme sıkıntılarını çözmek üzerine uygulamasını geliştirmiştir.

Endeca’ da  iki ürün ailesi var,  Endeca InFront müşteri deneyimi için  (customer experience management) ve diğeri ise BI toolu olarak Endeca Latitude. Her ikisi de MDEX Engine teknolojisi kullanmaktadır. Hibrit analtik search database’ine  toplanan veriler anlık olarak ilişkilendirip arama sonucları kullanıcıya getiriliyor. OBI 11g  EE’ de ki BI server’ ın  bu çekirdeği içine alması muhtemel. InFront ise daha çok ileri düzeyde web sitelerindeki  müşteri deneyimlerini ölçümleyecek bir araç olarak konumlandırılıyor.

OBIEE de ki search mekanizmasının yerini Latitude alacak gibi duruyor.

 

Bu ürünle ilgili daha detaylı bilgilendirme/ demo istekleriniz ve POC talepleriniz için  KORA ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.