Oracle BI da fragmantation (Parçalama / Partition)

Posted by | Ekim 26, 2010 | Business Intelligence | No Comments

Fragmentation (partitioning olarakta databasede aşina olduğumuz ismi) OBIEE’nin en kuvvetli özelliklerindendir. Fragmente ederek (yada partitionlayarak ) ve logical tablonun ( fact tablo’yu da dimension table olarak kullanabilirsiniz) kaynağı birden çok logical table source’dan sağlayabiliriz.Bunun anlamı bir tablo yada birden çok tabloyu parçalayarak yeni gerçekte olmayan bir logical tablo oluşturabiliriz.

3 çeşit fragmentation yapabiliriz:

1. Fact-bazlı / Dimension-bazlı fragmentation
Business Modelde;
1.1.Bir lojiksel fact table ile aynı seviyedeki iki adet lojiksel table source
1.2. İki lojiksel fact table aynı lojiksel boyut tablosuna(conforming Dimensions) join edilir
Bir en az bir ölçüt (measure) gereklidir, BI Server bu sorguda, her bir lojiksel table source için birer sorgu üretir bu sorgular arasında full outer join uygulanır.

2. Değer-bazlı fragmentation

Bu çeşit Fragmentation tipi daha çok sorgunun database tarafında partitioning varmış gibi davranmasını sağlamaktır. Depending of a value of column, Özellikle star şemalarda zaman boyutlarının varlığında kullanılması gerekir.
Örneğin ; iki tablomuz olsun Operasyonel Data store da sakladığımız (ODS) bu sene verileri ve diğer bir tablomuz geçmiş yıl verileri (DWH)’dan gelsin bu durumda bütün istekler ODS e giderken, Bir sorguda historik veriye ihtiyacımız olduğunda DWH den alacağız. Anlık güncel datayı ODS den alacağımızda bu yöntemi kullanmalıyız.

Faydası

  •  I/O (disk)  düşürmek
  • Seçiciliği artırmak

3. Seviye bazlı fragmentation ( aggregate navigation )

Bu üç tekniği bir arada kullanarak çok güzlü bir yapı oluşturabilirsiniz. Bu dizayna litaraturde Complex partitioning / fragmentation ismi verilemektedir.

Fragmantation hakkında daha fazla bilgi için

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.