OBIEE’de birden fazla geliştirici ile çalışmak

Posted by | Ekim 26, 2010 | Business Intelligence | No Comments

Birden çok geliştiricili bir ortamda,BI Publisher, catolog ve repositoryde oluşan kodların değişimi ve kontrolunu  sağlamak oldukça güçtür. Büyük proje ekiplerinde, rapor seviyesinde dahi ortak geliştirmenin olması gerekmektedir genellikle bu gibi durumlarda geliştiriciler birbirlerinin çalışmalarını ezmektedir.

Genellikle OBIEE projelerinde uygulanan yöntem çalışanlara ürünün farklı özelliklerini vermek yönündedir. Örneğin, ilk geliştirici repository i geliştirmekle görevli iken ikinci geliştirici rapor ve dashboardların hazırlaması ile görevli olurlar. Bu gibi durumlarda proje yönetiminin güçleştiğini de unutmayalım.Örneğimizde parçalı iş bölümünde işlerin birbirini etkilemesi duraksamaları ve iş bölümünde bir kişinin tüm sistemi oluşturmasına kadar dengesiz görev dağıtımlarına neden olmaktadır.

Biz bu iş için başla bir yazılım ile projenizi desteklemenizi öneriyoruz.Bu yazılımlardan bir kaçı Microsoft Visual SourceSafe, CVS, ve Tortoise Subversion (TortoiseSVN) ki  Tortoise open source bir yazılımdır, ücretsiz olarak indirebilirsiniz. http://tortoisesvn.net/.

Önerdiğimiz sistemin yapısı aşağıdaki şekildeki  gibidir.

Geliştiriciler kendi local makinlerde OBIEE kurulumlarını yapacaklardır. Tüm dosyalar ki bunlar; OBI EE web catalog dosyaları, BI Publisher XMLP dosyası ve repository dosyalarının kontrolu ana makinedeki source control uygulamasında olacak.Geliştiriciler Check-in Chect-out yaparak master repository ile local makinelerindeki kaynak dosyaları senkronize ederler.

Ana makine (server) ise İş analistleri ve son kullanıcı testleri ve son kullanıcının yapacağı geliştirmeler için kullanılır. Bir dosyayı geliştirici check-in yaptığında , o dosya master repository de kilitlenir ve check-out yapılana kadar başkasının o dosyayı check-in yapması engelenir.Böylece bir geliştirici istemeyerek başka bir geliştiricinin yaptıklarını ezmiş olmaz.Ek olarak böyle bir alt yapı ile eski versiyonlara dönmek her zaman mümkündür. Sorularınız olursa bizimle temasa geçebilirsiniz.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.