KURUMSAL KARNE

 

karne

 

 

Kurumsal Karne, vizyon ve stratejilerin uygulamaya dönüştürülmesini sağlayan bir araç ve stratejik yönetimi bütünleyen bir yönetim sistemidir. Finansal ölçütler yanında  finansal olmayan performans ölçütlerinin de kurumsal performansın çok boyutlu olarak ölçümlenmesini ve işletmelerin stratejilerine odaklanmasını sağlayan bir yönetim muhasebe aracı olarak kabul edilir.

Kurumsal Karne, stratejik yönetimin sadece finansal göstergelere dayalı yapılamayacağını öngörür ve  finansal bakış açısını bütünleyen üç ayrı boyutu daha devreye alır. Kurumsal Karne’de Finansal boyut, Müşteri boyutu, İç Verimlilik boyutu, Öğrenme ve Gelişme boyutlarıyla bir performans bütünlüğü  sağlanır.