İş Zekası Yetkinlik Merkezi (Business Intelligence Competency Center)

Posted by | Kasım 03, 2010 | Business Intelligence | No Comments

İş Zekası (BI) ile geliştirilen iş uygulamaları şirketleri daha iyi yönetilebilir hale getirebilir. Doğru BI araçlarının seçimi ve geliştirmeleri sadece başarının küçük bir parçasıdır.Genelikle BI projeleri entegrasyon, şirketin bilgi öncelikleri,  özel bilgi ve beceriler gerektirir. Buna karşın çoğu şirket doğru bilgi ve beceride geliştiricileri bulmakta, doğru poziyonlara yerleştirmekte zorlanır.

İş zekası Takımları ( BI competency center’s (BICC’s)) ‘nın BI projelerindeki rolleri  standart belirleme, en iyi şekilde geliştirme,  iş uyumu, konu alanlarını ve proje önceliklerini belirleme, yönetim becerilerini artırma şeklinde tanımlanabilir. Gartner’in “The Business Intelligence Competency Center: An Essential Business Strategy,” konulu yazısında BICC takımlarının oluşturulması, çalışmasında yaşanan zorluklara denilmektedir.

BI projelerinin başarısı formasyon, şirket ve BICC’ye bağlıdır. BI projelerinin devamı stratejik önem arz eder, bu ise BICC’nin yaptığı planlar, takım elamanları ve politikalarının sonucu olacaktır.

İki örnek vererek BICC  rolünü nasıl bir iş çözümü olarak sunabileceklerini anlatmaya çalışalım.

Çoğu şirket BI projelerine beceri ve bilgi birikimi az, yetersiz, yönetimsel karar verme yetisine sahip olmayan, geliştirici ve destekleyici çalışanlarını görevlendirirler.Bu tip şirketler bu beceriye sahip kişileri daha önemli saydıkları görevlerde tutmaktadırlar.Bu BI projeleri başarısız olmaya mahkumdur.BICC elamanlarını tüm zamanlarını çekişmelerle, karasızlıklarla ve tutarsızlıklarla uğraşırarak geçirmektedirler.

Bazı şirketler ise en değerli elemanlarını bu iş için görevlendirir. Bu takımlar şirketi çok iyi tanır ve kullanıcıların nasıl analitik ihtiyaçları olabileceğini bilir, iş süreçleri hakkında bilgi sahibidirler.Bu takımlar şirketin BI’a bakışını belirler,  yaklaşımları, hırs ve istekleri, kuracakları iletişim becerileri ile projeyi başarıya ulaştırır.

Bizim önerimiz İş zekası projesine başlamadan bu takımın oluşturulması, takımın bir süre çalışıp analitik ihtiyaçları dokümante etmesi, konu alanlarını ve süreçlere faydasını saptaması, ardından BI projesine başlanması yönündedir

İş zekası projelerinizde hepinize başarılar dileriz.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.