Oracle GoldenGate

GoldenGateOracle GoldenGate felaket yönetimi çözümü, kritik iş sistemlerinizdeki sürekliliği sağlamanız için gerekli olan ana ve yedek veritabanı mimarisini oluşturmanız için kullanılan bir teknolojidir. GoldenGate çözümü ana veritabanınızdaki işlemleri yakalayıp, yedek veritabanınıza gerçek zamanlı olarak kopyalar ve yükler. Ana veritabanınızda oluşabilecek herhangi bir donanım ya da yazılım arızası durumunda ise yedek veritabanınız otomatik olarak devreye girer ve kurum içerisindeki işleyişin sekteye uğramadan devam etmesini sağlar. Burada arızanın hemen öncesine kadar üretilmiş ve yazılmış bütün veriler yedek veritabanı içerisinde tutulduğu için tutarlı bir şekilde yedekleme yapılmış olur. Ayrıca yedek olarak tutulan bu veritabanını, performans kazanmak için, raporlama gibi işlemlerde de kullanabilirsiniz. Yedekleme TCP/IP protokolü üzerinden yapıldığı için, Internet omurgası üzerinden de çalışabilmektedir.

Oracle GoldenGate çözümü bir çok farklı veritabanı teknoloji arasında senkronizasyon sağlayabilir. Bu sayede sadece felaket senaryoları için yedekleme değil bunun dışında verinizi bir veritabanından başka bir veritabanına taşımanız gibi ihtiyaçlarda da kullanılabilir. Oracle GoldenGate çözümünün desteklediği veritabanı teknolojilerini aşağıdaki tablo da bulabilirsiniz.

Yakalama(Ana veritabanı)Taşıma(Yedek Veritabanı)
- Oracle
- IBM DB2
- Microsoft SQL Server
- Sysbase ASE
- Teradata
- Enscribe
- SQL/MP
- SQL/MX
- Yandaki veritabanlarının hepsi
- Ingres, MySql, HP
- Neoview
- ODBC uyumlu herhangi bir veritabanı
Oracle GoldenGate Nedir?

Oracle ‘ın Fussion Middleware ürün grubuna dahil ettiği Oracle GoldenGate, veritabanları arasında mevcut datanın DML, DDL, DCL ve TCL replikasyonuna olanak sağlayan bir yazılım çözümüdür. Bu cümleyi kısaca açıklamak gerekirse, Oracle GoldenGate sayesinde kaynak veritabanı üzerinde yapılan işlemlerin kayıtlarını istediğimiz hedef veritaban(lar)ı üzerine dilersek gerçek zamanlı (online) veya gecikmeli olarak aktarıp, işletebiliriz. Bu aktarım işlemi kaynak veritabanında yapılan bütün işlemleri kapsayabileceği gibi, spesifik olarak sadece bir seqeunce ‘in, tablonun veya şemanın aktarımı olarak da yapılabilir.

Oracle GoldenGate’in önemli özelliklerinden biride hibrit yapıya sahip olmasıdır. Kaynak veritabanı Oracle olabileceği gibi hedef veritabanı MS-SQL Server veya tersi olabilir. Oracle GoldenGate hibrit yapısı sayesinde kros platform veya database ‘de replikasyon yapılmasına destek verebilmektedir. Bunlara örnek; Oracle, MS-SQL, Postgre SQL, MySQL ve IBM DB2.

Oracle GoldenGate kaynak ve hedef sunuculara ayrı olarak kurulur ve sunucuların konfigrasyonları birbirinden farklıdır. Kaynak sunucuda Extract ve Pumper ismini verdiğimiz servisler çalışırken, hedef sunucuda Collector ve Replicat ismini verdiğimiz servisler çalışır. Bunların haricinde her iki sunucuda ortak olarak Manager servisleri hizmet verir. Şimdi kısaca bu terimleri açıklayalım.

Manager: İsminden de anlaşılacağı üzere bu servis Oracle GoldenGate ‘in yönetim servisidir. Hem kaynak hemde hedef sunucularda çalışır. GoldenGate ‘in konfigrasyonu bu servis üzerinden yönetilir. Örnek; Extract process ‘i tarafından üretilen trail dosyalarını takip edilmesi ve raporlama işlemleri bu servisin yönetimi altındadır. Extract, pumper ve replicat servislerinin çalışabilmesi için Manager ervisinin çalıştırılması gereklidir. Extract servisi tarafından üretilen trail dosyalarının ne kadar süre saklanacağı vs. bilgileri Manager servisi üzerinden kontrol edilir.

Extract: Kaynak veritabanı üzerinde çalışan bu servis, veritabanında gerçekleştirilen bütün işlemlerin kaydını yakalamakla görevlidir. Bu kayıtları öncelikle Online Redolog (RBA numaralarından çıkartılır) dosyalarından veya archive dosyaları üzerinden toplanır.

Pumper: Bu servisin görevi Extract process ‘i tarafından oluşturulan trail dosyalarını hedef sunucuya Manager servisi üzerinde tanımlı 7809 portu (TCP/IP) üzerinden göndermektir.

Replicat: Replicat servisi adından da anlaşılacağı üzere, kaynak sunucu üzerinde çalışan Pumper process ‘i tarafından gönderilen trail dosyalarının hedef veritabanına işlenmesinden sorumludur. Gelen trail dosyalarını gerçek zamanlı olarak (online) işletebileceğiniz gibi parametreler yardımıyla belirteceğiniz bir süre vasıtasıyla gecikmeli olarakta işletebilirsiniz.

Collector: Collector servisi GoldenGate ‘in bir background servisidir ve sadece hedef sunucu üzerinde çalışır. Bu servis gönderilen trail dosyalarını işleyerek Replicat servisinin kullanabileceği formata getirilmesinden sorumludur.

Oracle Goldengate’in Kullanım Amaçları;

Çözüm, hızlı gerçek zamanlı veri entegrasyonu ve yüklü miktardaki verilerin dönüşümünü sağlarken, güvenilir bir veri kalitesi, hazır Business Intelligence(BI) daha yüksek OLTP(Online Transaction Processing) performansı ve kritik görevli sistemler için verilerin 7×24 sürekli hazır olmasını sağlıyor.

Halihazırda, 5000’den fazla firma, gerçek zamanlı veri ambarı ve BI çözümlerinin temeli olarak, “Oracle Data Integrator Enterprise Edition” ve “Oracle GoldenGate”i içeren “Oracle Data Integration” teknolojilerini kullanıyor.

Yüksek Performans: İşlem günlüklerinden (transaction logs) sadece istenen değiştirilmiş verileri alarak bunları saniyeler bile sürmeden taşırken, kaynak sistemlerin ve ağ performansının bundan etkilenmesine izin vermez. Sonuç olarak,

Altyapı maliyetlerini azaltması, güncel verileri kullanan iş anlayışını iyileştirmesi, veriyi taşırken işlem bütünlüğünün korunması, Oracle GoldenGate’in, sağladığı yararlar arasında sayılıyor