Faaliyet Konularımız

A. Veri Tabanı & Bütünleşik Sistemler
B. Veri Ambarı
    • ODI
    • SSIS
    • Datastage
C. Robotik Uygulamalar
D. Analitik Uygulamalar
    • OBI
    • Cognos
    • PowerBI
E. Yapay Zeka Uygulamaları 
F. Dış Kaynak Kullanımı
    • Oracle Veri tabanı
    • Uygulama Geliştirme
       o PLSQL
       o Java
    • Veri Ambarı
    • İş Zekası
       o OBI
       o Cognos
       o Power BI
G. Eğitim
    • Oracle İş Zekası
    • Oracle Veri Tabanı