ORACLE Kurumsal Performans Yönetimi Çözümleri:

Oracle Kurumsal performan Yönetimi Çözümleri ile çok farklı sektörlerdeki firmaların ihtiyaçları karşılanabilmekte, firmaların izlenebilirliği, verimliliği ve karlılığının artırılmasına yardımcı olunabilmektedir. İçlerinde Türkçe’nin de bulunduğu çoklu dil desteklenmektedir. Birbirleri ile entegre olarak çalışan modüllerden oluşan, ayrıca 3.parti sistemlerle entegrasyon yetenekleri olan Oracle Hyperion Kurumsal Performans Yönetimi Çözümleri kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Kurumsal Performans Yönetimi Çözümleri
Oracle Hyperion Çözüm Ailesi

epm

Strateji Yönetimi
Oracle Hyperion Strategic FinanceOracle Hyperion Strategic Finance içinde alternatif kurumsal stratejilerin finansal etkilerini analiz etmenize hizmet eden hazır süreçlerin yeraldığı bir planlama uygulamasıdır. Finansal uzmanlarınızın zamanlarını ve enerjilerini farklı senaryoların olası orta-uzun dönemli finansal etkilerini analiz etmek ve risk azaltıcı senaryolar üzerine çalışmak için harcamaları için tasarlanmıştır.
Oracle Hyperion Crystal BallArtan ekonomik değişken ve belirsiz ortam, tahmin modellerinin daha hassas yapılmasını ve risklerinin daha iyi yönetilmesini gerektirmektedir. Buna rağmen birçok fonsksiyonel yönetici tahminlerin arkasındaki riskleri ölçmekte ve anahtar risk faktörlerini tanımlamakta zorluk çekmektedirler. Oracle Hyperion Crystal Ball stratejik planlama sürecinizi sunduğu tahminleme (Monte Carlo), simülasyon ve optimizasyon gereçleri ile belirsizlik altında bile daha doğruya yakın yönetmenize yardımcı olur.
Oracle Hyperion Performance ScorecardOracle Hyperion Performance Scorecard, strateji ve hedeflerinin tanımlanabildiği, tüm organizasyon ile paylaşabildiği ve anahtar performans kriterlerinin (KPI) izlenebileceği bir ortam sunar. Dengeli karnelerin geliştirilebildiği, bilinen karne metodlarının ve endüstri ortalama değerlerinin desteklendiği esnek bir anlayıştadır. Yazılım tüm strateji ve ilişki şemalarının tanımlandığı ve izlendiği izleme, tartışma ve bilgi paylaşımı olanağı sunmaktadır.
Planlama ve Simülasyon
Oracle Hyperion PlanningOracle Hyperion Planning, finansal ve operasyonel planlama süreçleri ile entegre, merkezi, MS Excel ve web tabanlı planlama, bütçeleme ve tahminleme çözümüdür. Oracle Hyperion Planning iş operasyonlarının detaylı analizi ve finansal ve operasyonel planlama modelleri sayesinde etkilerini ölçen bir yapı sunar. Oracle Hyperion Planning ile finansal planlama gereklilikleri, otomatize edilmiş iş süreçleri ve fonksiyonlar arası ilişkinin sağlanması yoluyla karşılanır.
Oracle Hyperion Capital Asset PlanningOracle Hyperion Capital Asset Planning finans ve operasyon ile bağlı şekilde; sermaye varlıkları planlama sürecini otomotize eden bir altyapı sunar. Oracle Hyperion Capital Asset Planning ile sermaye varlıkları planı Oracle Hyperion Planning tarafından yönetilen entegre bir finansal planın parçası olarak , verilecek sermaye ilişkili kararların bütün finansal plan üzerine etkilerini ölçmenizi sağlar.
Oracle Hyperion Workforce Planning Oracle Hyperion Workforce Planning, organizasyondaki kişi sayısını, maaş ve diğer yan gelirlerini etkili bir şekilde planlamanıza olanak sağlayan özel amaçlı bir uygulamadır. İnsan kaynağı ile ilgili planlarının finansal ğlan ile doğrudan entegrasyonu ile bu alanda alınacak kararların şirketin toplam finansal planına etkisini analiz edeceğiniz bir ortam sağlar.
Finansal Konsolidasyon ve Kapanış
Oracle Hyperion Financial ManagementOracle Hyperion Financial Management finans ekipleri tarafından yönetilen , finansal konsolidasyon ve raporlama çözümüdür. Finans yöneticilerine, uluslararası uyumluluk kriterlerine paralel ve uyumluluk için gerekli maliyetleri azaltan hızlı kapanış ve finansal sonuçların raporlanması için ortam sunar.
Karlık ve Maliyet Analizi
Oracle Hyperion Profitability and Cost ManagementKar ve Maliyet Analizi performansı iyileştirmek için temel bir gerekliliktir. Oracle Hyperion Profitability and Cost Management karar almanıza yardımcı olacak kar ve maliyetlere farklı bakış açıları sağlayan yeni bir uygulamadır. Oracle Kurumsal Performans Yönetim sisteminin bir parçası olarak, kar ve maliyet etkenlerinin görünür, esnek biçimde tanımlanmasını sağlayarak iş performansınızı daha etkili yönetmenize hizmet eder.
Analiz ve Veri Yönetimi
Oracle Hyperion EssbaseOracle Essbase Pazar lideri anlık analitik sorgu uygulamasıdır. İş Kullanıcıları eldeki veriler çok fazla olsa bile bunları karmaşık bir şekilde senaryo modelleri hazırlama, “what-if” analizleri yapma, tahmin modelleri yürütme, trendleri ortaya çıkarma ve iş sonuçlarını optimize etme şansına Essbase ile sahip olmaktadırlar.
Oracle Hyperion Data Relationship ManagementOracle Hyperion Data Relationship Management operasyonel, analitik ana verilerinin etkin bir b ir şekilde yönetimine olanak sağlayan bir uygulamadır. İster masraf merkezi, hesap planı ve tüzel kişilik gibi finansal bir ana veri; ister raporlama hiyerarşisi, rapor kırılım yapısı gibi analitik ana veriler olsun, Oracle Hyperion Data Relationship Management doğru, ve anlık ana veri yönetimini mümkün kılar.
Oracle Hyperion Financial Data Quality ManagementFinansal organizasyonlar, iç denetim ve raporlama süreçlerinde kaliteyi yükseltmeye gereksinim duyarlar. Bu amaçla, kaynak sistemden-raporlama sistemine bağlantının izlenebilir olması gereklidir. Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, finansal veri yönetmini standardlaştırma ve herhangi bir kaynak sistemden gelen veriyi kontrol etme olanağını sağlar. Oracle’s Kurumsal Performans Yönetim sistemi uygulamaları ile entegre, veri kalitesinin yönetimi için vazgeçilmez bir araçtır.