Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kora-EBYS

 

ebys2

 

Kora EBYS, TSE 13298 standartlarına uygun olarak Oracle teknolojileri ile geliştirilmiş tümleşik bir Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İş Süreci Motorudur. Kora ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak geliştirilen bu proje ile ülkemizde özellikle kamu sektörü ve üniversitelerde elektronik belge yönetimi ile birlikte iş süreçlerinin BPMN (Business Process Modeling Notation) ile tasarlanıp otomasyona geçirildiği bir mimari tasarlanmıştır.

Günümüz EBYS ürünleri, kurumunuza yönetmeliklere uygun işleyen bir elektronik yazı işleri sistemi kazandırabilmektedir. Kora EBYS’yi benzerlerinden ayıran en önemli özelliği, kurumunuzda belge tabanlı yürüyen süreçlerinizi BPMN ile otomasyona taşıyabilme yeteneğidir. Devlet kurumlarında iş süreçleri belge ile beraber yürütülmek zorundadır. Hem iş süreçlerinizi otomasyona geçirmek, hem de belgelerinizi mevzuata uygun biçimde elektronik ortama taşımak istiyorsanız Kora EBYS tek tercihiniz olmalıdır.

BPMN desteği sayesinde, programlama bilgisine sahip olmadan iş süreçlerinizi görsel olarak modelleyebileceğiniz bir ortam sunan Kora EBYS, BPEL (Business Process Execution Language) desteği ile de kod yazmadan süreçlerinizi otomasyona taşımanızı sağlar.

Kora EBYS, Oracle®’ın sektörde başarısı ispatlanmış teknolojik gücünü kurumunuza yansıtabileceğiniz Oracle® Fusion Orta Katman (Oracle® Fusion Middleware) üzerinde geliştirilmiştir. Bu sayede elektronik belge yönetim sistemi ile birlikte, kamu kurumlarında belge ile beraber yürüyen görevlendirme, satın alma ve benzeri tüm iş süreçlerinizi bilgisayar ortamına aktarabileceğiniz bir sistem kurgulanmıştır.

Kora EBYS’nin çekirdeğinde, Oracle® Orta Katman Çözüm Ailesinin İş Süreçleri Yönetim Motoru (BPM Engine), Servis Odaklı Mimari Bileşenleri (SOA Suite), İçerik Yönetim Sistemi (WebCenter Content) ve yeni nesil uygulama çatısı ADF (Application Development Framework) gibi Oracle® teknolojileri ile konumlandırılmıştır. Bu sayede hem kâğıtsız ortam için yasal zorunluluk olan elektronik belge yönetimine sahip olacak hem de kurumunuzu iş dünyasının süreç tabanlı otomasyon modeline geçirebilme olanağına sahip olacaksınız.

İş süreçlerinden kaynaklanacak riskleri ön görme ve risklerin kontrolü
Kurum içerisindeki bilgilerin kontrolü, oluşturulması ve bu bilgilere kolay ulaşım
Artan kurumsal kabiliyet ile diğer süreçlerin daha kolay yönetilmesi
Artan bilgi birikimi ile iş süreçleri yönetiminin kolaylaşması
Oracle İçerik (doküman) Yönetim Ürünü

Oracle Webcenter Content Management ürünü, kuruluşların içeriklerine erişimi kontrol etmelerini, denetleme geçmişi tutmalarını, tutarlı ilkelere göre bu içeriklere erişimi engellemeye veya izin vermelerine imkan sağlayarak, risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Aktif olarak yönetilmeyen bilgiler darboğazlara, belge kayıplarına, belgelerin fazladan kopyalarının oluşturulmasına, güvenlik ve sürüm kontrolü problemlerine, verim kaybına ve doğru olmayan bilgilere dayanan kararlara neden olmaktadır. Ödüllü bir kurumsal içerik yönetimi (ECM) platformu olan Oracle Webcenter Content Management; belgeler, grafikler, web sayfaları, taranmış görüntüler, e-posta ve kayıtlar gibi her türlü yapılandırılmamış içeriği yönetebilmektedir.

Bir kuruluşa ait içeriğin başka yerlerde bulunan veya güvenlik duvarı dışında yer alan müşteriler, iş ortakları ve tedarikçilerle paylaşılması, bu içerik dağınık sistemlerde tutulduğunda pek kolay değildir. Birçok kuruluş, dosya transfer protokolü (FTP) siteleri gibi çözüm yöntemleri kullanıyor da olsa, erişimi ve güvenliği kontrol etmek oldukça güçtür. Sürüm kontrolü ve belge kilitleme gibimekanizmalar kullanılmadıkça, bir belgenin birçok sürümü oluşturulmakta ve farklı kullanıcılarla paylaşılabilmektedir. Oracle Webcenter Content Management, yapılandırılmamış içeriğin kurum içinde kolaylıkla bulunmasını, içeriğe erişilmesini ve içeriğin kullanılmasını sağlayarak içeriği değere dönüştürmektedir. Oracle Webcenter Content Management, 400’e yakın dosya formatını, HTML, XML,GIF ve PDF gibi standart formatlara dönüştürebilmekte ve bu içeriği web siteleri, masaüstleri, RSS beslemeleri, mobil cihazlar ve web servisleri vasıtasıyla sunabilmektedir.

Oracle Webcenter Content Management, tüm içerik yaşam döngüsünü desteklemekte ve yaşam döngüsü süresince kullanıcılara uygun seviyede kontrol ve ek destek sağlamaktadır.Bu, içeriğin oluşturulma, yakalanma ve depolanma sırasında yönetilmesi anlamına gelir. Sürüm kontrolü, arama için dizinleme ve meta veriler ile güvenlik gibi ek özellikler de uygulanabilir. Sonuç olarak, içeriğin dağıtılması, yayımlanması, sınıfl andırılıp tutulması, vade dolumu, silinmesi ve kayıt yönetimi gibi pek çok özellik sağlamaktadır. Tüm ticari uygulamalar yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgilerle desteklenmektedir. ECM sayesinde kuruluşlar, yapılandırılmamış içeriği tutabilecekleri bir platforma sahip olmakta ve bu bilgileri birçok kurumsal uygulamaya uygun formatta sunabilmektedirler. Oracle Webcenter Content Management’ın “ECM için birleşik çözüm” yaklaşımı, kurumlara tek bir entegrasyon katmanı ve ortak bir dizi uygulama programlama arabirimi (API)*sunmaktadır. Bu sayede entegrasyon maliyetleri azaltılarak daha düşük toplam sahip olma maliyet avantajı elde edilmektedir.

Kullanıcılar, içeriği verimli bir şekilde yeniden kullanabilmekte ve güçlü dokümantasyona sahip Oracle Webcenter Content Management servisleriyle uygulamalarını entegre edebilmektedirler (örn. içerik gönderme, arama yapma, arama sonuçlarının getirilmesi veya iş akışında bir ögenin onaylanması). Bunları yapmak için web servisleri, Java, Java EE, Java Server Pages etiketleri, komut istemi programları, Microsoft Component Object Model betikleri ve web tabanlı dağınık doğrulama ve versiyonlama gibi standart yöntemlerle kullanılabilmektedir.

Oracle Webcenter Content Management modüler bir yapı ile içerisinde değişik içerik yönetim ihtiyaçlarını adresleyen birden fazla alt çözüm sağlamaktadır. Oracle WebCenter Content ile gelen ürünlerin listesi aşağıdadır;

Document Management,
Web Content Management (WCM),
Digital Asset Management (DAM),
Records Management,
WebCenter Content Conversion,
Java SE, and WebCenter Imaging.
Unified Business Process Management Suite
Oracle SOA Suite (BPEL Process Manager, Business Rules, Business Activity Monitoring and Web Services Manager)
Oracle WebLogic Server Enterprise Edition
Oracle Secure Enterprise Search