e-Fatura Nedir?

Standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenmiş olan faturalardır.

Özellikleri

e-Fatura Entegrasyonun tarafları kimlerdir?

Gönderici Birim: Düzenlenmiş olan faturaları elektronik olarak imzalar
Posta Kutusu: Adına düzenlenen faturaları alır, kontrol eder, kabul/red/iade eder
Merkez (GIB): Gönderici ve Alıcı arasındaki iletişimin belli standartlara ve sürelere uyacak şekilde yürütülmesini sağlar.

Mali Mühür / Elektronik İmza Nedir?

Tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan Mali Mühür, Gelirler İdaresi Başkanlığı adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısıdır.

Yasal Düzenlemeler

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre 2013 takvim yılı sonuna kadar e-fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olacak mükellefler için son başvuru tarihi 01/09/2013’tür.

4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar
6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar
Zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin 01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına e-fatura sistemine geçmek istediklerine dair başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiyewww.efatura.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

E-Fatura Senaryosu

efatura_senaryo1 efatura_senaryo2