Analitik Çözümler

Yapay Zeka

Yapay zeka ve veri analitiği temelli iş çözümleri sunuyoruz. Kendi geliştirdiğimiz, öznitelik çıkarım süreçlerini kolaylaştıran
algoritmalarımız ile makine öğrenimi modellerinin başarısını ve yorumlanabilirliği arttırıyoruz.

Derin öğrenme temelli ve API olarak sunduğumuz ürünlerimiz ile yapay zekayı süreçlerinize entegre edebilirsiniz.

Detaylar için…

Büyük Veri

Büyük veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve inovasyon yapmalarına imkan sağlayabilir.Detaylar için…

cozum2_1
İş Zekası

Oracle iş zekası eksiksiz son kullanıcı arayüzü ve çıktıları yardımıyla, bir çok veri kaynağını kullanabilen açık mimari yapısıyla ve ortak kurumsal bilgi modelini oluşturan entegre yapısıyla benzersiz bir çözüm üretir.Detaylar için…

rpa
Robotik Süreç Otomasyonu

Yapay zeka ve aksiyon modüllerimizi iş süreçlerinizi otomatize etmek için birleştiriyor ve sanal robot çalışanlar sağlıyoruz. İnsan görüsü, karar sistemi ile klavye / mouse kullanımı gerektiren işlerinizi robotlarımıza aktarabilirsiniz. Robotlar bir insanın arayüzler üzerindeki hareketlerini taklit ederler.
Bu sayede hızlı ve entegrasyon maliyetleri olmadan çalışmaya başlayabilirler. Detaylar için…

veri_ambari2
Veri Ambarı

Veri tabanını yormamak için oluşturulan, ilişkili verilerin sorgulandığı ve analizlerinin yapılabildiği bir veri deposudur .Diğer bir deyişle, Veri ambarı, kurum ya da kuruluşların bilgi sistemlerinde depolanan verilerin tamamının veya belirli bir kısmının düzenli bir şekilde tutulduğu, merkezi  veri depolama alanıdır. Detaylar için…

Bütünleşik Sistemler ve Veritabanı Çözümleri

donanim
Donanım

Kora olarak sunduğumuz donanım çözümleri içerisinde öncelikli olarak Oracle tarafından “Engineered Systems” olarak adlandırılan, donanım ve yazılım çözümlerinin bir bütün halinde sunulduğu sistemleri adreslemekteyiz.
ODA: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için veritabanı kutusu. 
Exadata: Oracle’ın gelecek nesil Veritabanı Makinesi. 
Exalogic: Veri merkezi birleştirmede devrim yaratmak için tasarlanmış olan dünyanın ilk entegre orta katman makinesi.
Exalytics: “in-memory” iş zekası (BI) yazılımı ve donanımına sahip, analitik ve performans yönetim uygulamaları için ileri düzeyde performans sunan, sektörün ilk yüksek performanslı tasarlanmış sistemi. 

database
Veri Temizliği ve Yeniden Yapılandırma

Kora, OCP sertifikasına sahip uzman teknik danışmanlarıyla, her türlü veri temizliği projelerinde görev almakta ve bu projelerin yönetimini sürdürmektedir.

Database Health Check
Veritabanı Performans İyileştirme ve Sağlık Taraması

Kora, Oracle veritabanının çalışması esnasında ortaya çıkabilecek performans problemlerini teşhis edip, problemi ortadan kaldıracak tedbirleri almaya yönelik çözümler üretmektedir. Kora, veritabanı aktivitelerini, istatistikler ve çeşitli iyileştirme araçları ile raporlayarak, müşterilerine değer katmayı hedeflemektedir.

security
Advanced Security

Oracle Advanced Security hassas verilerin transferi ya da saklanması sırasında yetkisi olmayan kişilere ifşa edilmesini önleyerek yasal mevzuata uygunluk gereklerinin karşılanmasını sağlar. Oracle Advanced Security ağ şifrelemesi, veri tabanı şifrelemesi ve güçlü yetkilendirmeyi biraraya getirerek gizlilik ve kurallara uygunluk problemlerini çözer. Detaylar için…

Oracle Data Masking

Gerçek veritabanı ile aynı özelliklerde test ortamları oluşturarak uygulama geliştiricilerin yazılımlarını gerçek veriyle test etme ihtiyacını karşılamaktadır. Gerçek veri tabanındaki hassas verileri maskeleyerek test ortamlarında oluşabilecek güvenlik tehditlerini de ortadan kaldırmaktadır. Detaylar için…

Label Security

Farklı spesifikasyonlarda gruplanmış kullanılıcıların, aynı tabloda sadece kendileri için izin verilen verileri görebilmelerini sağlayan güvenlik yapısıdır. Detaylar için…

Database Vault

Oracle Database Vault, iç tehditlerden korunma ve yasal mevzuata uygunluk sağlanması gibi günümüzün en zor güvenlik sorunlarına çözüm sağlar. Detaylar için…

Oracle Audit Vault and Database Firewall

Oracle Audit Vault Tüm denetim (audit) verilerinin ortak bir merkezde güvenli bir şekilde toplanıp konsolide edilmesiyle olası güvenlik risklerinin azaltılmasını amaçlayan bir güvenlik çözümüdür. Detaylar için…

Orta Katman ve Uygulama Geliştirme Platformu

coz_soa
Servis Odaklı Mimari (SOA)

Kora, Oracle SOA Suite ile, farklı uygulamaların entegrasyonunu yaparak, kurumlarda çalışan tüm uygulamaların tek bir uygulama gibi kolayca yönetilmesini sağlayan çözümler üretmektedir. Detaylar için…

business_process
Süreç Yönetimi (BPM)

Kora, çeşitli sektörlerde süreçlerin analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve izlenmesinden edindiği bilgi birikimini, Oracle BPA Suite ve SOA Suite ürünlerini kullanarak kurumların süreçlerine yansıtmaktadır. Detaylar için…

Doküman Yönetim Sistemi (ECM)

Kora, Oracle’ın Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) ürünleri ile bilgiyi doğru ve etkin bir şekilde dağıtmayı ve kullanmayı sağlayacak çözümler geliştirmektedir. Detaylar için… 

Portal Çözümleri (WC)

Kora, Oracle’ın portal ürünleriyle, kurum içinde uygulamaları tek bir ekrandan görüntülemeyi, takım çalışmasıyla sinerji oluşturmayı, web sitesi üzerinden diğer çalışanlarla ve uygulamalarla etkileşimde bulunmayı kurumlara sağlamaktadır. Detaylar için…