JDE

Çoklu İmalatta Proje Bazlı Süreç Yönetimi Sorunu – Çözüm JDE-ETO

Posted by | JDE | No Comments

Üretimde bütün talebi gözlemlemek adına üretim-kaynak, işçi, ve malzeme ihtiyacının düzenlenmesi ve bu süreçleri yönetmek için de ekstra zaman veya çalışan atanması gerekir. Maliyetleri detaylı bir biçimde incelemenin yanı sıra yalnızca firmanız ve müşterileriniz arasındaki değil tedarikçilerinizle olan ilişkileri de takip etmek etmek zorunda kalınmaktadır.

JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing-ETO Foundation desteği ile proje bazlı ETO süreçlerini, proje döngüsündeki bütün aşamalar boyunca yönetmek mümkün.  Bu modülün kazandırdıkları; Read More