Endeca

Oracle Endeca – Yeni Nesil İş Zekası

Posted by | Endeca | No Comments

Oracle Endeca -Dinamik İş Zekası

Sektörde yeni yeni adı geçmeye başlayan Big Data, aslında her zaman hayatımızın içinde olan bir konu. Veriambarı ve ODS’ den ayrılan tarafı ise verinin üretilme hızı ve çeşitliliği. Sosyal Medya’ dan akan çok çeşitli içeriklere sahip verilerin saklanıp-kullanılabilmesi  yine büyük hacimli donanımsal ihtiyaçları da gündeme getirmiştir. Bu büyük verinin yorumlanması ve karar vericiler için anlamlı sonuçlar çıkartılabilmesi , verinin databaseler içine extact edilerek işlenmesi oldukça büyük bir efor olmakta ve bu eforun sonucunda, iş birimleri tarafından ihtiyaç duyulan bilgiye, zamanında ve hızlı erişimi zorlaştırmaktadır. Read More