Spatial

Spatial & Locator

Posted by | Spatial | No Comments

Coğrafik veriler özel formatlı dosyalarda saklanır ve kullanılmak istenildiği zaman özel GIS programları kullanmak gerekirdi. Oracle Database 10g ile birlikte Spatial ve Locator adı verilen coğrafi veri yönetim çözümleri sunmaya başladı. Bütün coğrafi veri türlerini veritabanında saklayabilir, spatial(mekansal, konumsal) indexler yaratarak veriye hızlı bir şekilde erişebilir ve yalnızca sql kullanarak bu dataları sorgulayabilirsiniz. Read More