Database

Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2) In-Memory Option

Posted by | Database, Genel | No Comments

12c

Oracle 12c, 12.1.0.2 patchset ile in-memory opsiyonunu duyurdu. Bu özellik ile geleneksel olarak row formatta tutulan verileri kolon bazında saklama yeteneğine sahip olacağız. Özellikle iş zekası ve veri analizi uygulamaları için oldukça kullanışlı olacak bu özellik ile operasyonel veri ve analiz verisi için ayrı ortamlar oluşturma, yönetme maliyetlerinin önüne geçilmiş, sahip olunan veriler tüm amaçlar için tek bir ortamda saklanır hale getirilmiş olacaktır. Read More

Oracle 12c Yeni Özellikler – In Database Row Archiving

Posted by | Database | No Comments

12cOracle 12c “In Database Row Archiving” adıyla anılan yeni bir özelliğe sahiptir.

Eski kayıtları silmek yerine bu kayıtları arşiv verisi olarak işaretleyebiliriz.
Arşiv verisi olarak işaretlenmiş kayıtlar uygulamalar tarafından görülemeyecek, fakat orijinal halleriyle tablolarda durmaya devam edeceklerdir.
Gereklilik durumunda tekrar görülebilir duruma alınmaları da yedekleme-geri yükleme süreçleri olmaksızın daha kolay olacaktır.
Ayrıca denetçiler açısından da daha tercih edilebilir bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Read More

Oracle Key Vault (OKV)

Posted by | Security | No Comments

Merkezi Şifreleme Anahtarları Yönetimi

İş dünyasında kişilere ilişkin özel bilgilerin, sağlık kayıtlarının, finansal bilgilerin saklanması için değişik sistemler, veri türleri bulunmaktadır ve bu kiritik verilerin korunmasına ilişkin ihtiyaç giderek artmaktadır. Korunması gereken verinin artışına parallel olarak şifrelenmesi için kullanılan anahtar sayıları da doğru orantılı olarak artmaktadır. Gerek bu artış ve gerekse dağıtık yapıda olmaları yönetimini giderek daha da zorlaştırmaktadır. Read More

Database Firewall

Posted by | Database, Security | No Comments

Oracle Database Firewall, iç ve dış saldırıların veritabanına ulaşmasının önlenmesine yardımcı olarak veritabanları için birincil savunma hattını oluşturur. SQL gramerine dayalı doğruluk ve hassasiyeti çok yüksek olan teknoloji, ağ üzerinde yetkisiz SQL hareketlerini veritabanına ulaşmadan önce izler ve önler. Oracle Database Firewall, mevcut uygulamalar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın  son derece hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınır. Read More

Oracle Label Security

Posted by | Database, Security | No Comments

Veritabanında yer alan kayıtların belli kriterlere göre sınıflandırılması ve bu sınıflandırılmış verilerin sadece izin verilen roller tarafından erişilebilir hale getirilmesi için kullanılır.

Daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki örnek üzerinden konuyu biraz da açabiliriz. Read More

Oracle Virtual Private Database

Posted by | Database, Security | No Comments

Virtual Private Database (VPD), ilk kez Oracle 8i ile hayatımıza giren, Oracle Database 11g Enterprise Edition’un en öne çıkan güvenlik çözümü özelliklerinden biridir.Nesne hakları ve veritabanı rolleri ile ilişkili uygulamaların yetersiz güvenlik sorunlarının giderilmesinde kullanılır.İhtiyaçlara göre; çok basit kurallardan (çalışma saatleri dışında veriye erişimin engellenmesi ) en komplike yapılara ( satır seviyesinde güvenliğin sağlanması ) kadar geniş bir yelpazede çalışma imkanı sunar.Kullanıcının veriye hangi yolla eriştiğine bakmaksızın ( uygulama,web arayüzü, sql plus vb.) geniş ve esnek bir  yapı sunar. Read More