Bahçeşehir Üniversitesi’nden 21. Yüzyılın Eğitim Modeli CO-OP ve KORA İş Birliği

aaa

CO-OP, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından uygulamaya konulan, üniversite-iş dünyası işbirliğiyle, eğitim ve çalışma yaşamını bütünleştiren bir eğitim modelidir. Yurt dışında yaygın olarak uygulanan “Cooperative Education” dan esinlenilmiş bir modeldir. Üniversitede iş eğitimi verilirken, işyerinde de uygulamalı eğitimin sürdürülmesini amaçlar. CO-OP programı, CO-OP kodlu uygulamalı gelişim dersleri ve uygulamalı iş eğitiminden oluşur.

CO-OP from Bahcesehir University on Vimeo.

Yazılım Sanayicileri Derneği(YASAD) ve dünya yazılım devi Oracle’ın Türkiye’deki “Platinum Partner”lerinden biri olan KORA’nın ortak olarak verdiği İş Zekası dersi program kapsamında 2010 Bahar yılından beri başarıyla yürütülmekte olan markalı CO-OP derslerinden biridir. İş Zekası dersi özetle; veri toplama teknikleri (ETL), veri depolama (veri ambarları), veri sorgulama, veri sentezi ve veri ayrıştırma (OLAP), dinamik raporlama, çok boyutlu veri analizi, veri madenciliği ve bilginin son kullanıcıya sunumunu kapsamaktadır.

Derste teorinin yanında gerçekleştirilmiş projelerden örnekler sunularak aktarılmak istenenin daha anlaşılır kılınması hedeflenmektedir. Derslerde KORA tarafından gerçekleştirilen İş Zekası projelerinden örnekler verilmekte ve böylece öğrenciler gerçek projeler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Bunu yanı sıra, müşteri tarafında İş Zekası ihtiyaçlarının nasıl doğduğu, projelerin nasıl gerçekleştirildiği ve nasıl katma değer sağlandığının öğrencilere somut örneklerle aktarılabilmesi adına sektörünün dev isimlerinin konuk olduğu paneller düzenlenmektedir. Bugüne kadar Migros, Turkcell ve Anadolu Hayat Emeklilik’in katılımıyla 3 panel düzenlenmiştir. KORA’nın CO-OP partnerliği halen devam etmekte olup 2012 Bahar döneminde de İş Zekası dersiyle programa katkıda bulunmaya devam edilmesi planlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için: http://coop.bahcesehir.edu.tr/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.