VERİ AMBARI

 

veri_ambari2

Veri ambarı,  veri tabanını yormamak için oluşturulan, ilişkili verilerin sorgulandığı ve analizlerinin yapılabildiği bir veri deposudur .Diğer bir deyişle, Veri ambarı, kurum ya da kuruluşların bilgi sistemlerinde depolanan verilerin tamamının veya belirli bir kısmının düzenli bir şekilde tutulduğu, merkezi  veri depolama alanıdır.

Veriler, veri ambarına dahil edilmeden önce ETL sürecinden geçerler. Bu işlem sayesinde,verinin hangi amaçla kullanılacağı göz önünde bulundurularak veri istenilen formata sokulur.

Veriambarı fiziksel tasarımında altyapıda kullanılan Oracle veritabanı yönetim sisteminin raporlama ve analize uygun depolama yöntemleri (clustering, compression vb.) kullanılır. Ayrıca mantıksal tasarım genellikle 2. normal formda ve star schema yapısında tasarlanmaktadır.

Veriambarı tasarımı yapıldıktan sonra operasyonel veriler ile veriambarı veritabanının oluşturulması ve düzenli olarak veriambarının güncellenmesi ETL (Extract-Transform-Load) işlemi  ile yapılır. ETL sürecinde aşağıdaki  Oracle teknolojilerinden yararlanılır. Bu teknolojiler:

Veri Ambarları,  telco, finans, sağlık sektöründen coğrafi bilişim sistemlerine, işletmelerin pazarlama bölümünden üretime, geleceğe dönük tahminler yapmada, sonuçlar çıkarmada ve işletmelerin yönetim stratejilerini belirlemede kullanılır.