2014 Ağustos

Oracle Key Vault (OKV)

Posted by | Security | No Comments

Merkezi Şifreleme Anahtarları Yönetimi

İş dünyasında kişilere ilişkin özel bilgilerin, sağlık kayıtlarının, finansal bilgilerin saklanması için değişik sistemler, veri türleri bulunmaktadır ve bu kiritik verilerin korunmasına ilişkin ihtiyaç giderek artmaktadır. Korunması gereken verinin artışına parallel olarak şifrelenmesi için kullanılan anahtar sayıları da doğru orantılı olarak artmaktadır. Gerek bu artış ve gerekse dağıtık yapıda olmaları yönetimini giderek daha da zorlaştırmaktadır. Read More