2013 Aralık

Database Firewall

Posted by | Database, Security | No Comments

Oracle Database Firewall, iç ve dış saldırıların veritabanına ulaşmasının önlenmesine yardımcı olarak veritabanları için birincil savunma hattını oluşturur. SQL gramerine dayalı doğruluk ve hassasiyeti çok yüksek olan teknoloji, ağ üzerinde yetkisiz SQL hareketlerini veritabanına ulaşmadan önce izler ve önler. Oracle Database Firewall, mevcut uygulamalar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın  son derece hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınır. Read More

Oracle Label Security

Posted by | Database, Security | No Comments

Veritabanında yer alan kayıtların belli kriterlere göre sınıflandırılması ve bu sınıflandırılmış verilerin sadece izin verilen roller tarafından erişilebilir hale getirilmesi için kullanılır.

Daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki örnek üzerinden konuyu biraz da açabiliriz. Read More

Oracle Virtual Private Database

Posted by | Database, Security | No Comments

Virtual Private Database (VPD), ilk kez Oracle 8i ile hayatımıza giren, Oracle Database 11g Enterprise Edition’un en öne çıkan güvenlik çözümü özelliklerinden biridir.Nesne hakları ve veritabanı rolleri ile ilişkili uygulamaların yetersiz güvenlik sorunlarının giderilmesinde kullanılır.İhtiyaçlara göre; çok basit kurallardan (çalışma saatleri dışında veriye erişimin engellenmesi ) en komplike yapılara ( satır seviyesinde güvenliğin sağlanması ) kadar geniş bir yelpazede çalışma imkanı sunar.Kullanıcının veriye hangi yolla eriştiğine bakmaksızın ( uygulama,web arayüzü, sql plus vb.) geniş ve esnek bir  yapı sunar. Read More