2013 Nisan

Transparent Data Encryption

Posted by | Database, Security | No Comments

Transparent Data Encryption (TDE) Oracle 10gR2 ile gelen bir opsiyondur. Kısaca verilerin kolon, tablo veya tablespace bazında şifrelenerek yetkisiz kulllanıcılar ve/veya kötü niyetli girişimcilere kullanılabilir şekliyle ulaşmasını engelleyerek veri güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu yapının kullanılabilmesi için öncelikle bir soft wallet oluşturulmalıdır. Read More