Business Intelligence

İş Zekası

Son kullanıcı arayüzü ve çıktıları yardımıyla, bir çok veri kaynağını kullanabilen açık mimari yapısıyla ve ortak kurumsal bilgi modelini oluşturan entegre çözüm.  

RPA

İş Süreçlerinizi, Yapay Zeka ile birleştiriyor
ve standart operasyonlarınızı, öğrenen sanal robot çalışanlar (WORKERS) haline getiriyoruz. İnsan görüsü, karar sistemi ile klavye / mouse
kullanımı gerektiren işlerinizi robotlarımıza aktarabilirsiniz. Robotlar bir insanın arayüzler üzerindeki hareketlerini taklit ederler.
Bu sayede hızlı ve entegrasyon maliyetleri olmadan çalışmaya başlayabilirler.

AI

Kendi  geliştirdiğimiz,  öznitelik  çıkarım  süreçlerini kolaylaştıran algoritmalarımız ile makine öğrenimi modellerinin başarısını ve yorumlanabilirliği arttırıyoruz.

Winwai – AI API;  Derin  öğrenme  temelli
sunulan ürünler, diğer yapay zeka süreçlerine entegre edilebilir.

S4R; Müşterilerin karar alma süreçlerini yapay zeka  yardımıyla  modelleyerek  satın  alma  kararını  markanız  lehine  etkileyen  platform.

AI Entegre İş Çözümleri

Winwai AI Integrated Business Solutions; Depo Yönetimi Sistemleri ( WMS) ve Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemleri (ERP) İle Yapay Zeka Entegre anahtar teslimi çözümleri. http://www.thinkbigds.com