Oracle Business Intelligence

İş Zekası nedir?

İşletmeler bünyesinde üretilen very gün geçtikçe artmaktadır.Genel hatlarıyla belirtecek olursak üretilen bu anlamlı veya anlamsız verinin karar mekanizmasına katkı sağlayacak düzeyde anlamlandırılması sürecine iş zekası denilebilir.

İş Zekası uygulamaları işletmelere ne katar?

Neden Oracle BI ?

Oracle iş zekası eksiksiz son kullanıcı arayüzü ve çıktıları yardımıyla, bir çok veri kaynağını kullanabilen açık mimari yapısıyla ve ortak kurumsal bilgi modelini oluşturan entegre yapısıyla benzersiz bir çözüm üretir. Bu özelliklerinden ötürü OBI kategorisindeki en iyi çözüm olarak değerlendirilmektedir. Öne çıkan yenilikçi özellikleri arasında aşağıdakileri sayabiliriz.