Oracle Label Security

Veritabanında yer alan kayıtların belli kriterlere göre sınıflandırılması ve bu sınıflandırılmış verilerin sadece izin verilen roller tarafından erişilebilir hale getirilmesi için kullanılan bir güvenlik aracıdır.

Konu ile ilgili bir örneğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Label Security