Veritabanı ve Güvenlik Ürünleri Danışmanlık ve Eğitimi

 • Veritabanı Yönetimi
 • Veritabanı Sağlık Taraması
 • Oracle Real Application Clusters (RAC)
 • Oracle Data Guard
 • Oracle Secure Backup
 • Oracle Database Vault
 • Oracle Audit Vault
 • Oracle Advanced Security
 • Data Masking
 • Oracle Spatial
 • Oracle Database Gateways
 • Oracle Enterprise Manager Grid Control
 • Tuning
 • Change Management
 • Oracle Enterprise Single sign-on
 • Oracle Access Manager
 • Oracle Identity Manager

Uygulama Geliştirme Danışmanlık ve Eğitimi

 • Oracle J2EE, ADF Uygulama geliştirme
 • PL/SQL, İleri PL/SQL
 • Oracle Forms &Reports Uygulama Geliştirme
 • Oracle APEX Uygulama Geliştirme

Süreç ve Döküman Yönetim Sistemi Danışmanlık ve Eğitimi

 • Webcenter Portal
 • Webcenter Content
 • Weblogic Server
 • SOA Suite
 • BPM Suite

Analitik Ürünler Danışmanlık ve Eğitimi

 • Oracle Veriambarı (DWH)
 • İş Zekası (BI)
 • Kurumsal Karne (BSC)
 • Veri Hazırlama (ETL)
 • ETL Dönüşümleri (Heterojen Servisler-OWB-ODI)
 • GoldenGate
 • Oracle Data Mining
 • Big Data

Hizmet Seçeneklerimiz

Uzmanlıklarımız aşağıdaki seçenekler ile sunulur.

 • Dış Kaynak Kullanım Danışmanlığı
 • Günlük Danışmanlık ( Remote/On-Site)
 • Aylık Danışmanlık
 • Yıllık Bakım Anlaşması
 • Çağrı Başı Danışmanlık