Oracle Data Masking

Verilerin, özellikle test ortamları için hazırlanan genelde daha düşük güvenlik seviyeleri, yama vs sahip ortamlara aktarılması ve/veya işletme dışına çıkarılması ciddi bir güvenlik açığı doğurabilir. İşletme için hassas olarak değerlendirilen verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi istemeyeceğimiz bir durumdur. Bu amaçla geliştirilmiş bir araç olan data masking pack bize verilerimizi başka ortamlara güvenle iletmemizi sağlar.

Konuyla ilgili bir örneği de içeren daha geniş açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Data Masking