Kurumsal Süreç Yönetimi (BPM)

Bir işletmenin müşterileri, tedarikçileri, çalışanları ve iş ortakları ile tüm faaliyetleri ve ilişkileri toplamını iş süreçleri olarak tanımlayabiliriz.

Mimimum girdi ile maksimum faydanın sağlanması gerekliliğinde süreçlerin de günün koşullarına göre adapte edilmesi ve mükemmelleştirilmesi iş yapışın etkinleştirilmesinin yanısıra işletme için rekabet avantajı yaratacaktır.

İş süreçleri, bir işletmeyi başarıya veya başarısızlığa götüren ve rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayan özelliklerin başında gelir. Operasyon verimliliği, iş görünürlüğü ve çevikliği sağlayan iş süreçleri, kuruluşun işleri düşük maliyetle, dinamik bir yolla yürütmesine ve değişikliği bir fırsat olarak değerlendirmesine olanak tanıyarak, rekabet üstünlüğü elde etmesini sağlar.

İş süreci yönetimi (BPM) için sektör lideri ürünler sunan Oracle, işletmenizin daha yüksek verimliliğe, görünürlüğe ve çevikliğe ulaşmasına yardımcı olur. İş analistleri için bu birleşik ürünleri kapsayan modelleme araçları, sistem entegrasyonu için geliştirici araçları, gösterge tabloları için ticari faaliyet izlemesi ve süreç katılımcıları için kullanıcı etkileşimi sağlar. Oracle Business Process Management Suite, sektördeki en eksiksiz ve birleşik BPM çözümüdür. Hizmet ve operasyon üstünlüğü getirerek ve SOA’ya iş değeri sağlayarak hemen ve etkili bir yatırım getirisi elde edilmesine olanak tanır.

BPM yapısını kullanmanın işletmelere katacağı faydalardan bazıları şunlardır.